Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 april 2016

Fringe meeting met Willeke Slingerland: Integer werken in en met je netwerk

Integriteit krijgt de laatste jaren veel aandacht. Vaak gaat het dan over het voorkomen van fouten, met declaraties, nevenfuncties, belangenverstrengeling. Als D66 vinden we uiteraard dat politiek niet voor bange mensen is, maar als het om integriteit gaat is het niet altijd even makkelijk om juist te  handelen. Deze fringe meeting richt zich daarom op het beeld van de ‘goede politicus’. Een goed politicus is verbonden met de samenleving en heeft daarbinnen een relevant netwerk. Dit brengt ook risico’s met zich mee, omdat binnen die netwerken normen kunnen ontstaan die ervoor zorgen dat netwerkleden anderen buitensluiten, en zelfs elkaar bevoordelen.  Het integriteitsissue zit hem dan niet zozeer in het individuele handelen, maar in de collectieve wijze waarop het netwerk zich manifesteert.

Samen met Willeke Slingerland (docent/onderzoeker bij Saxion en promovendus aan de VU) gaan we onze politieke netwerken kritisch bekijken, en –nog belangrijker– vragen we ons af hoe we daarmee om kunnen gaan met het oog op de kritische buitenwacht.  Doel is dan ook om te werken aan het bewustzijn voor dit thema binnen onze partij, die dankzij de successen van de afgelopen jaren een sterk netwerk in de samenleving heeft gekregen. Wil jij weten hoe je integer kunt omgaan met je netwerk? Meld je dan aan voor congres 103 en onze fringe meeting, en debatteer mee!